jobs for ukrainians. Робота для українців.

The war in Ukraine shakes us deeply. Many people are forced to leave their country. At Randstad, we want to offer Ukrainian refugees a perspective and help them find a job in Switzerland.

Війна в Україні нас дуже стурбувала та вкрай засмутила. Багато людей вимушено покинули свою рідну країну. У Randstad ми хочемо допомогти та надати українцям можливість пошуку роботи у Швейцарії.

jobs for ukrainians at randstad. Робота для українців.

At Randstad, we want to help you find a job in Switzerland. Send us an email and we will discuss your options together. Parts of our contacts are also available in Ukrainian. 

Війна в Україні нас дуже стурбувала та вкрай засмутила. Багато людей вимушено покинули свою рідну країну. У Randstad ми хочемо допомогти та надати українцям можливість пошуку роботи у Швейцарії.

Send us an email

What do I need to be able to work in Switzerland? Що мені потрібно, щоб мати можливість працювати у Швейцарії

 • What do I need to be able to work in Switzerland? Що мені потрібно, щоб мати можливість працювати у Швейцарії?

  In order to be able to work in Switzerland, people who have fled Ukraine need protection status S. They can apply for this upon arrival in Switzerland at one of the six federal asylum centres.

  Щоб працювати у Швейцарії, особи, які вимушено покинули територію України, потребують статус захисту S. Вони можуть подати заяву на отримання цього статусу після прибуття на територію Швейцарії в одному з шести федеральних центрів притулку.

  Applications can also be submitted by e-mail or by post using this form, to be sent to "Anmeldung Ukraine, Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern". Applicants will then receive a registration date by e-mail.

  Також заяви можна подавати електронною поштою або поштою використовуючи цю форму. Адреса отримувача "Anmeldung Ukraine, Staatssekretariat für Migration SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern". Після цього на електронну пошту буде надіслана дата реєстрації.

  The prerequisite for the granting of protection status ‘S’ is the Ukrainian citizenship, valid proof of a residence permit or protection status in Ukraine.

  Since 11 March 2022, the protection status ‘S’ allows Ukrainian refugees to work in Switzerland on a self-employed or employed basis immediately. 

  Обов'язковою умовою для отримання статусу захисту S є громадянство України, дійсний вид на проживання або статус захисту в Україні. 

  Починаючи з 11 березня 2022 року, статус захисту ‘S надає українцям право на роботу в Швейцарії як на правах самозайнятості, так і на правах найманих співробітників.

 • Where can I find a job? Де я можу знайти роботу?

  At Randstad, we want to help you find a job in Switzerland. Send us an email and we will discuss your options together. Parts of our contacts are also available in Ukrainian. Please indicate in the email where you are currently located in Switzerland and in which region you are looking for a job, so that we can connect you with the right contact person.

  We are working on integrating all the jobs that are available for Ukrainian refugees on this page. In the meantime, you can find all job offers throughout Switzerland in our Randstad job search.

  У Randstad ми хочемо допомогти вам знайти роботу в Швейцарії. Надішліть нам електронний лист і ми разом обговоримо ваші можливі варіанти. Деякі наші контакти також доступні українською мовою, ви можете надіслати електронний лист. Будь ласка, вкажіть у електронному листі ваше місце розташування у Швейцарії та у якому регіоні ви шукаєте роботу, щоб ми змогли вас сконтактувати з потрібною людиною. Ми працюємо над тим щоб постійно додавати вакансії для українців та оновлювати цю сторінку. Також ви можете знайти всі пропозиції роботи в Швейцарії за допомогою нашого пошука вакансій від Randstad 

  The Federal Council is also currently working with the social partners to integrate Ukrainian refugees into the labour market in the best possible way.

  Федеральна рада також співпрацює з соціальними партнерами, щоб якомога швидше та якісніше інтегрувати українців на ринок праці.

 • Where can I find information and further help? Де я можу знайти додаткову інформацію та допомогу?

  On the website of the State Secretariat for Migration you can find information about decisions and measures of the Federal Council. Swiss Refugee Council also provides an overview of accommodation, childcare and schools, mental health and general health care, as well as other useful information for your stay in Switzerland.

  На сайті Державного секретаріату з питань міграції можна знайти інформацію про рішення та заходи Федеральної ради. Швейцарська рада у справах біженців також надає інформацію щодо розміщення, дитячих садків та шкіл, охорони здоров'я, а також щодо психічного здоров'я та іншу корисну інформацію для вашого перебування в Швейцарії.

 

you want to work in switzerland? Якщо ви бажаєте працювати у Швейцарії:

Write to us - we will contact you as soon as possible to discuss your options.

Напишіть нам - ми звяжемось з вами якомога швидше щоб обговорити ваші варіанти.

write an e-mail надіслати електронний лист

job alert.

Receive your job offers before anyone else! Because with the job alert you will be informed immediately by e-mail.

subscribe now